SmartDispatch

Systemy dyspozytorskie

Zapytaj o produkt

SmartDispatch jest kompleksowym oprogramowaniem dyspozytorskim typu klient-serwer współpracującym z przemiennikami i radiotelefonami cyfrowymi Hytera DMR. Może pracować w niewielkich sieciach radiowych na komputerze typu „all-in-one”, bez potrzeby posiadania dedykowanego serwera, a także w dużych sieciach wielkoobszarowych. Architektura klient-serwer umożliwia budowę rozproszonych centrów dyspozytorskich. Praca w oparciu o sieci IP umożliwia elastyczny i łatwy dostęp do sieci radiowej z praktycznie dowolnego miejsca na świecie.

Hytera SmartDispatch 3.5 może się łączyć bezpośrednio z przemiennikami Hytera RD985 lub RD965. Dzięki temu, system pracuje w 100% w oparciu o IP bez potrzeby fizycznego podłączania radiotelefonów do serwera.

Przykładowa topologia systemu w wersji z wieloma konsolami dyspozytorskimi i bezpośrednim połączeniem po IP do przemienników Hytera RD985.

Hytera SmartDispatch umożliwia nie tylko komunikację w warstwie głosowej ale także data (wiadomości tekstowe, e-mail, GPS).

SmartDispatch pozwala zintegrować posiadaną sieć radiową DMR z telefonami, serwerami e-mail.

Moduł AVL, umożliwia lokalizację użytkowników na cyfrowej mapie w oparciu o moduły GPS wbudowane w radiotelefony Hytera DMR.

 

Przykładowe zrzuty ekranu oprogramowania SmartDispatch.


 

 

 

 

 

Hytera SmartDispatch posiada także wbudowany rejestrator rozmów oraz moduł do generowania raportów i statystyk.

 

Hytera SmartDispatch 3.5 to:

- Serwery radiowe i stacje dyspozytorskie pracujące w oparciu o łącza IP także z przemiennikami po sieciach IP,

- Wywołania głosowe (indywidualne, grupowe, ogólne),

- Obsługa wywołań alarmowych,

- Wywołania głosowe pomiędzy konsolami

- Możliwość integracji z sieciami analogowymi,

- Moduł raportowania i statystyk,

- Integracja z siecią telefoniczną (Phone Interconnect),

- Gateway e-mail,

- Rejestrator rozmów,

i wiele więcej.


Prezentacja wideo pokazująca działanie oprogramowania SmartDispatch.