Antena stacjonarna 32812

Anteny » Radmor - anteny stacjonarne

Antena stacjonarna 32812 o dookólnej charakterystyce promieniowania przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w pasmach częstotliwości 66 ÷ 88 MHz, 118 ÷ 136 MHz, 146 ÷ 174 MHz, 299,5 ÷ 345 MHz, 410 ÷ 470 MHz.

 

    Zalety anteny:
  • nadaje się do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych,
  • wytrzymała na wibracje i udary,
  • długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych,
  • zastosowanie osłony dielektrycznej,
  • odporność na wiatr i oblodzenie,
  • zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji.

 

Parametry elektryczne:
Typ dipol λ/2
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wyk. Pasmo pracy
[MHz]
1 146÷174
2 118÷136
3 76÷88
4 71÷81
5 66÷76
6 299,5÷345
7 410÷470
8 74÷85
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
WFS w paśmie pracy anteny
- wyk. 1, 2, 6, 7
- wyk. 3, 4, 5, 8

<1,6
<2,0
Polaryzacja pionowa
Zysk energetyczny względem dipola λ/2 0 dBd (2,15 dBi)
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora H)
000ND00
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Kod pionowej charakterystyki promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora E)
035DE00
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólna
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie pionowej ósemkowa
Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej (wektora E) 70°
Maksymalna moc dostarczana do anteny 200 W
Typ złacza antenowego N-50 gniazdo
Na złączu wejściowym antena ma zwarcie dla prądu stałego (DC) dla wykonań 1, 6 oraz 7.

 

 

Parametry mechaniczne:

Długość całkowita anteny:
Wyk. Długość
[mm]
1 1320
2 11790
3 2560
4 2740
5 2900
6 700
7 500
8 2700
Masa anteny
Wyk. Masa
[kg]
1 2
2 2,5
3,4,5,8 4
6,7 1
Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości [Vw]
Wyk. Prędkość
[m/s]
1, 2, 6, 7 60
3, 4, 5, 8 45
Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny Φ 42 mm
Długość rury służącej do mocowania anteny
Wyk. Długość
[mm]
1 316
2 460
3 492
4 512
5 552
6 199
7 150
8 498
Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi galwaniczne, dodatkowym przewodem
Zabezpieczenie przed oblodzeniem osłona dielektryczna

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna < 100% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Warunki i sposoby instalacji oraz ich wpływ na charakterystykę promieniowania anteny zawarte są w Instrukcji Instalacji II-01/32812, którą użytkownik otrzymuje w komplecie z anteną. Dla wykonań 1, 6, oraz 7 wszystkie elementy anteny są uziemione dla prądu stałego. Wtyk N-50 przeznaczony do przewodu współosiowego typu WL-50-2,25/7,25 użytkownik otrzymuje w komplecie z anteną.