Antena stacjonarna 32817

Anteny » Radmor - anteny stacjonarne

Antena stacjonarna 32817 o dookólnej charakterystyce promieniowania przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w zakresie częstotliwości 26,75÷52,2 MHz. Antena 32817/1 przeznaczona jest do pracy w paśmie obywatelskim CB-radio.

 

Parametry elektryczne:
Typ (długość elektryczna anteny) dipol λ/2 typu "ground plane"
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wyk. Pasmo pracy
[MHz]
1 26,75÷28,0
2 30,75÷36,0
3 35,5÷37,5
4 37,0÷39,0
5 38,5÷41,5
6 41,0÷47,0
7 48,0÷52,2
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
Szerokość pasma pracy przy WFS <1,6 0,5 MHz
WFS w paśmie pracy anteny <1,6
Polaryzacja pionowa
Zysk energetyczny względem dipola λ/2 0 dBd (2,15 dBi)
Stosunek promieniowania przód/tył >11 dB
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora H)
023EB28
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Kod pionowej charakterystyki promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora E)
039DE00
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólna
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie pionowej ósemkowa
Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej (wektora E) 78°
Maksymalna moc dostarczana do anteny 200 W
Przewód antenowy (typu YWL 50-2,25/7,25 lub odpowiednik) podłącza się bezpośrednio do korpusu anteny.
Na złączu wejściowym antena ma zwarcie dla prądu stałego (DC).

 

 

Parametry mechaniczne:

Długość całkowita anteny (maksymalna) 5015 mm
Długość pręta pionowego (maksymalna) 2510 mm
Masa anteny 3 kg
Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny Φ50 x 2 mm
Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości [Vw] 40 m/s
Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi galwaniczne, dodatkowym przewodem
Antena jest bezpieczna i odporna odgromowo przy połączeniu jej z instalacją odgromową.

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna < 100% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Warunki i sposoby instalacji zawarte są w Instrukcji Instalacji II-01/32817, którą użytkownik otrzymuje w komplecie z anteną. Wszystkie elementy anteny są uziemione dla prądu stałego. Dostrojenie anteny do częstotliwości pracy odbywa się przez przycięcie pręta pionowego na odpowiednią długość.