Antena stacjonarna 3282

Anteny » Radmor - anteny stacjonarne

Antena stacjonarna 3282, o dookólnej charakterystyce promieniowania, przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w paśmie 142÷174 MHz.

 

    Zalety anteny:
  • nadaje się do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych,
  • długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych,
  • zastosowanie osłony z włókna szklanego - odporność na wiatr i oblodzenie,
  • zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji,
  • mała masa w stosunku do jej długości.

 

Dodatkowym wyposażeniem anteny jest uchwyt instalacyjny 06322/1, który użytkownik otrzymuje na dodatkowe zamówienie.

 

Parametry elektryczne:
Typ kolinearna, 3 dipole 5/8 λ
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wyk. Pasmo pracy
[MHz]
Zysk energet. względem dipola
λ/2 [dBd]
2 142÷148 4
3 145÷151 4
4 149÷155 4
5 152÷158 4,5
6 156÷162 4,5
7 160÷166
8 164÷170 4,5
9 168÷174 4,5
10 161,5÷168,5 4,5
11 164÷174 4
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
WFS w paśmie pracy anteny <1,6
Polaryzacja pionowa
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora H)
000ND00
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Kod pionowej charakterystyki promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora E)
011DE15
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólna
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie pionowej ósemkowa
Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej (wektora E) 22°
Maksymalna moc dostarczana do anteny 200 W
Typ złacza antenowego N-50 gniazdo
Na złączu wejściowym antena ma zwarcie dla prądu stałego (DC)

 

 

Parametry mechaniczne:

Długość całkowita anteny:
wyk. 2÷10
wyk. 11

5230 mm
4750 mm
Masa anteny 5 kg
Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości [Vw] 45 m/s
Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny Φ 50 mm
Długość rury służącej do mocowania 610 mm
Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi galwaniczne, dodatkowym przewodem
Zabezpieczenie przed oblodzeniem osłona dielektryczna
Montaż uchwyt instalacyjny 06322/1 (dwie obejmy na rurę służącą do mocowania anteny Φ 50 mm

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna < 100% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Warunki i sposoby instalacji oraz ich wpływ na charakterystykę promieniowania anteny zawarte są w Instrukcji Instalacji II-01/3282, którą użytkownik otrzymuje w komplecie z anteną. Wszystkie elementy anteny są uziemione dla prądu stałego. Wtyk N-50 przeznaczony do przewodu współosiowego typu WL-50-2,25/7,25 użytkownik otrzymuje w komplecie z anteną.