Antena przewoźna 30831

Anteny » Radmor - anteny przewoźne

Antena prętowa typu 30831 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresie częstotliwości 380 ÷ 470 MHz.

Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych.

 

Parametry elektryczne:
Typ (długość elektryczna anteny) λ/4
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wykonanie Pasmo pracy
[MHz]
1, 2, 3 380 ÷ 470
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
Współczynnik fali stojącej (WFS)
dla częstotliwości frez
w paśmie pracy 30 MHz

<1,1
<1,5
Zysk energetyczny względem unipola λ/4 0 dB (2,15 dBi)
Polaryzacja pionowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny 100 W
Typ złącza antenowego
Wykonanie Wtyk
1 TNC-50
2 BNC-50
3 bez złącza
Typ przewodu antenowego RG58 All (lub odpowiednik) o długości 4 m
Typ strojenia skracanie pręta antenowego

 

 

Parametry mechaniczne:

Maksymalna długość anteny nad
karoserią pojazdu
wyk. 1, 2, 3


227 mm
Masa promiennika 0,1 kg
Masa anteny z przewodem współosiowym 0,3 kg
Średnica otworu złącza antenowego Φ 16,2 mm

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +60°C
Wilgotność względna < 98% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu lub do metalowego wspornika połączonego galwanicznie z karoserią, która jest płaszczyzną "ziemi" dla anteny. Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Taka instalacja zapewnia prawidłową impedancję anteny oraz poziomą charakterystykę promieniowania najbardziej zbliżoną do kołowej.

 

Do instalacji anteny wymagany jest otwór w karoserii pojazdu o średnicy Φ 16,2 mm szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę i karoserią pojazdu.

 

Antena produkowana jest na dolną częstotliwość pasma pracy odpowiedniego wykonania. Dostrojenie do częstotliwości pracy dokonuje się przez przycięcie od góry pręta antenowego na odpowiednią długość, po uprzednim zainstalowaniu anteny.