Antena przewoźna 30830

Anteny » Radmor - anteny przewoźne

Antena prętowa typu 30830 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresach częstotliwości:

  • 74 ÷ 88 MHz z simpleksowym, semidupleksowym lub dupleksowym rodzajem pracy (wyłącznie do instalacji na środku lampy zespolonej TAXI typu LZ wraz z zestawem łączników 30820-1000/1),
  • 136 ÷ 174 MHz.

 

Antena posiada przegub motylkowy, który umożliwia pochylenie anteny względem podłoża. Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych.

 

Parametry elektryczne:

Typ (długość elektryczna anteny) λ/4
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wykonanie Pasmo pracy
1, 2, 6 136 ÷ 174
3, 4, 5 74 ÷ 88
7 164 ÷ 174
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
Współczynnik fali stojącej (WFS)
wyk. 1, 2, 6
dla częstotliwości frez
w paśmie pracy 16 MHz
w paśmie pracy 28 MHz
wyk 3, 4, 5
praca simpleks.
praca dupleks.:
f. nad. 74,1÷74,8 MHz
f. odb. 83,9÷84,6 MHz
wyk 7


<1,2
<1,5
<2,0

<1,3

<1,3
<3,0
<1,5
Zysk energetyczny względem unipola λ/4 0 dB (2,15 dBi)
Polaryzacja pionowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny 100 W
Typ złącza antenowego (od strony radiotelefonu)
Wykonanie Wtyk
1, 3 TNC-50
2, 4, 7 BNC-50
5, 6 bez złącza
Typ złącza antenowego (od strony anteny)
Wykonanie Wtyk
1 ÷ 6 proste
7 kątowe
Typ przewodu antenowego RG58 All (lub odpowiednik) o długości 5 m
Typ strojenia skracanie pręta antenowego

 

 

Parametry mechaniczne:

Maksymalna długość anteny nad
karoserią pojazdu
wyk. 1, 2, 6
wyk. 3, 4, 5
wyk. 7


511 mm
1031 mm
459 mm
Masa promiennika 0,22 kg
Masa anteny z przewodem współosiowym 0,42 kg
Średnica otworu złącza antenowego Φ 16,2 mm

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +60°C
Wilgotność względna < 98% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Antenę 30830 należy mocować:

  • wykonanie 1, 2, 6 i 7: do metalowej karoserii pojazdu lub do metalowego wspornika połączonego galwanicznie z karoserią, która jest płaszczyzną "ziemi" dla anteny,
  • wykonanie 3, 4 i 5: wyłącznie na środku geometrycznym lampy zespolonej TAXI typu LZ wraz z Zestawem łączników 30820-1000/1.

 

Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Taka instalacja zapewnia prawidłową impedancję anteny oraz poziomą charakterystykę promieniowania najbardziej zbliżoną do kołowej. Do instalacji anteny wymagany jest otwór w karoserii pojazdu o średnicy Φ 16,2 mm

 

Przy instalacji należy szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę a karoserią pojazdu. Antena (wyk. 1÷6) produkowana jest na dolną częstotliwość podzakresu podanego jako "pasmo pracy". Dostrojenie do częstotliwości pracy dokonuje się przez przycięcie od góry pręta antenowego na odpowiednią długość, po uprzednim zainstalowaniu anteny.
Antena w wykonaniu 7 nie wymaga strojenia.