Antena przewoźna 3087

Anteny » Radmor - anteny przewoźne

Antena prętowa typu 3087 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresie częstotliwości 148 ÷ 174 MHz. Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych. Promiennik anteny jest identyczny ze stosowanym w antenach radiofonicznych. Antena posiada możliwość pochylenia promiennika względem podłoża.

 

Parametry elektryczne:
Typ (długość elektryczna anteny) λ/2
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wykonanie Pasmo pracy [MHz]
3, 8 148 ÷ 150
4, 9 172 ÷ 174
5, 10 164,5 ÷ 167,5
11 164,5 ÷ 174
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
Współczynnik fali stojącej (WFS)
dla wykonań 3, 4, 8, 9, 11
dla wykonań 5, 10

<2
<2,5
Zysk energetyczny względem unipola λ/4 3 dB (5,15 dBi)
Polaryzacja pionowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny 30 W
Typ złącza antenowego
wyk. 3, 4, 5, 11
wyk. 8, 9, 10

BNC-50
TNC-50
Typ przewodu antenowego YWL 50-0,96/2,95 (lub odpowiednik) o dł. 4 m

 

 

Parametry mechaniczne:

Maksymalna długość anteny nad karoserią pojazdu 1088 mm
Masa promiennika 0,13 kg
Masa anteny z przewodem współosiowym 0,5 kg
Średnica otworu montażowego Φ 14,2 mm

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +60°C
Wilgotność względna < 98% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu lub do metalowego wspornika połączonego galwanicznie z karoserią, która jest płaszczyzną "ziemi" dla anteny. Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Taka instalacja zapewnia prawidłową impedancję anteny oraz poziomą charakterystykę promieniowania najbardziej zbliżoną do kołowej.

 

Do instalacji anteny wymagany jest otwór w karoserii pojazdu o średnicy Φ 14,2 mm należy szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między podstawą anteny (ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę) a karoserią pojazdu. Antena może współpracować z filtrem rozdzielającym sygnały o różnych częstotliwościach (diplekserem) umożliwiającym pracę radiotelefonu oraz radioodbiornika samochodowego z jedną anteną. Wymagane tłumienie dipleksera dla toru radiotelefon - radioodbiornik powinno wynosić co najmniej 40 dB.