Antena przewoźna 30829

Anteny » Radmor - anteny przewoźne

Antena prętowa typu 30829 jest ćwierćfalową, dupleksową anteną przewoźną. Przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi we wszystkich rodzajach pracy (w szczególności dupleksowym lub semidupleksowym z odstępem dupleksowym wynoszącym 9,8 MHz) w paśmie częstotliwości 80 MHz, tzn. w zakresach częstotliwości 74,10 ÷ 74,80 MHz i 83,90 ÷ 84,60 MHz.

 

Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych. Antenę należy mocować w pobliżu środka metalowej karoserii pojazdu. Dopuszcza się montaż anteny na środku lampy zespolonej TAXI typu LZ wraz z zestawem łączników 30820-1000/1, które użytkownik otrzymuje na dodatkowe zamówienie.

 

Parametry elektryczne:
Typ (długość elektryczna anteny) λ/4
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Częstotliwość pracy 74,10 ÷ 74,80 / 83,90 ÷ 84,60
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
f1 - częstotliwość nadawcza z zakresu 74,10 ÷ 74,80 MHz
f2 - częstotliwość odbiorcza z zakresu 83,90 ÷ 84,60 MHz
Pasmo pracy anteny wokół f1 i f2 2Δf = 700 kHz
WFS w paśmie nadawczym anteny ≤1,5
WFS w paśmie odbiorczym anteny ≤2
Zysk energetyczny względem unipola λ/4 0 dB (2,15 dBi)
Polaryzacja pionowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny 50 W
Typ złącza antenowego brak wtyku do połączenia anteny z radiotelefonem
Typ przewodu antenowego RG58 All (lub odpowiednik) o długości 4 m
Typ strojenia skracanie pręta antenowego

 

 

Parametry mechaniczne:

Maksymalna długość anteny nad karoserią pojazdu

931 mm
Masa promiennika 0,2 kg
Masa anteny z przewodem współosiowym 0,4 kg
Średnica otworu złącza antenowego Φ 16,2 mm

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +60°C
Wilgotność względna < 98% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:


Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu, która jest płaszczyzną "ziemi" dla anteny. Dopuszcza się montaż anteny na środku lampy zespolonej TAXI typu LZ wraz z Zestawem łączników 30820-1000/1. Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Taka instalacja zapewnia prawidłową impedancję anteny oraz poziomą charakterystykę promieniowania najbardziej zbliżoną do kołowej.

 

Do instalacji anteny wymagany jest otwór w karoserii pojazdu o średnicy Φ 16,2 mm. Szczególnie starannie należy wykonać kontakt galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę a karoserią pojazdu (lampą zespoloną). Antena produkowana jest na dolną częstotliwość podzakresu podanego jako "pasmo pracy". Dostrojenie do częstotliwości pracy dokonuje się przez przycięcie od góry pręta antenowego na odpowiednią długość, po uprzednim zainstalowaniu anteny.