Antena przewoźna 30834

Anteny » Radmor - anteny przewoźne

Antena prętowa typu 30834 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresach częstotliwości:

  • 68 ÷ 88 MHz z simpleksowym rodzajem pracy,
  • 136 ÷ 174 MHz.

Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych.
Antena 30834 zastępuje antenę 3089.

 

Parametry elektryczne:
Typ (długość elektryczna anteny) λ/4
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wykonanie Pasmo pracy
1,4 68 ÷ 78
2,5 77 ÷ 88
3,6 136 ÷ 174
7 164 ÷ 174
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
Współczynnik fali stojącej (WFS)
wyk. 1,4 i 2,5
w paśmie pracy 1,5 MHz
wyk. 3,6
dla częstotliwości frez
w paśmie pracy 16 MHz
w paśmie pracy 28 MHz
wyk. 7


<1,5

≤1,2
≤1,5
≤2,0
≤2,0
Zysk energetyczny względem unipola λ/4 0 dB (2,15 dBi)
Polaryzacja pionowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny 50 W
Typ przewodu antenowego
- wyk. 1,2,3
- wyk. 4,5,6

RG58 All o długości 4 m
RG58 All o długości 5 m
Typ złącza antenowego (wyk. 1÷7) bez złącza
Sposób strojenia
- wyk. 1÷6
- wyk. 7

skracanie pręta antenowego
nie wymaga strojenia

Antena nie jest wyposażona we wtyk służący do połączenia z radiotelefonem.

 

Parametry mechaniczne:

Maksymalna długość anteny nad
karoserią pojazdu
wyk. 1,2,4,5
wyk. 3,6
wyk. 7


1100 mm
523 mm
455 mm
Masa promiennika 0,17 kg
Masa anteny z przewodem współosiowym 0,37 kg
Średnica otworu złącza antenowego Φ 16,2 mm

 

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +60°C
Wilgotność względna < 98% w temp. +40°C

 

Warunki eksploatacji:
Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu lub do metalowego wspornika połączonego galwa-nicznie z karoserią, która jest płaszczyzną "ziemi" dla anteny. Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Taka instalacja zapewnia prawidłową impedancję anteny oraz poziomą charakterystykę promieniowania najbardziej zbliżoną do kołowej.

Do instalacji anteny wymagany jest otwór w karoserii pojazdu o średnicy Φ 16,2 mm galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę i karoserią pojazdu.

Antena produkowana jest na dolną częstotliwość pasma pracy odpowiedniego wykonania. Dostrojenie do częstotliwości pracy dokonuje się przez przycięcie od góry pręta antenowego na odpowiednią długość, po uprzednim zainstalowaniu anteny, według odpowiedniej dla danego wykonania instrukcji strojenia i instalacji.