Antena przewoźna 30837

Anteny » Radmor - anteny przewoźne

Antena prętowa typu 30837 przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresach częstotliwości:

  • 164 ÷ 174 MHz,
  • 380 ÷ 430 MHz (TETRA).

 

Wykonania 3 i 6 wyposażone są w antenę GPS umieszczoną w podstawie anteny. Wygląd anteny zbliżony jest do typowej samochodowej anteny radiofonicznej, co predestynuje ją do zastosowań specjalnych.
Wszystkie wykonania anteny zakończone są przewodami antenowymi:

  • długości 0,2 m (wyk. 2 ÷ 6)
  • długości 4,5 m (wyk. 1)

 

Parametry elektryczne:

Typ (długość elektryczna anteny) λ/4 lub 5/8 λ (tylko wyk.4)
Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08)
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy
Wykonanie Pasmo pracy
1,2 164 ÷ 174
3 164 ÷ 174
z anteną GPS
4 380 ÷ 400
5 380 ÷ 430
6 380 ÷ 430
z anteną GPS
Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
Współczynnik fali stojącej (WFS) ≤2,0
Zysk energetyczny względem unipola λ/4 0 dB (2 dB – tylko wyk.4)
Polaryzacja pionowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny 30 W
Typ przewodu antenowego patrz tabela niżej
Typ złącza antenowego patrz tabela niżej
Antena GPS (dla wykonania 3,6):
- częstotliwość środkowa
- znamionowa impedancja wejściowa
- polaryzacja
- napięcie zasilania/pobór prądu
- wzmocnienie wzmacniacza
- współczynnik szumów


1575,42 MHz
50 Ω
RHCP
2,7V/12mA ÷ 5V/26mA
24 dB (min.)
1,7 ÷ 2,1 dB
table.o_table_x {text-aligh: justify;}

 

Typ złącz i przewodów antenowych:

Wyk. Zakres częst. GPS Przewody połączeniowe Uwagi
Typ złącza Typ złącza Antena N/O lub odb. GPS
1. 164 ÷ 174 MHz - - BNC-50* antena zakończona przewodem o dł. 4,5m
-
2. 164 ÷ 174 MHz - FME - wtyk BNC-50* RG-58 (7m)
FM - gniazdo
3. 164 ÷ 174 MHz + FME – gniazdo
FME - wtyk
BNC-50*
SMA - wtyk
RG-58 (7m)
RG-174 (7m)
FME - wtyk FME - gniazdo
4. 380 ÷ 400 MHz - FME - wtyk BNC-50* RG-58 (7m)
FME - gniazdo
5. 380 ÷ 400 MHz - FME - wtyk BNC-50* RG-58 (7m)
FME - gniazdo
6. 164 ÷ 174 MHz + FME – gniazdo
SMA - gniazdo
BNC-50*
SMA - wtyk
RG-58 (7m)
RG-174 (7m)
FME - wtyk SMA - wtyk
* Wtyk BNC nie jest montowany na przewodzie. Montaż wykonuje użytkownik po całkowitym położeniu instalacji antenowej w samochodzie.

 

Parametry mechaniczne:

Maksymalna długość anteny nad
karoserią pojazdu
wyk. 1, 2, 3
wyk. 4, 5
wyk. 6


425 mm
530 mm
200 mm
Masa anteny
wyk. 1
wyk. 2
wyk. 3
wyk. 4
wyk. 5
wyk. 6

0,217 kg
0,11 kg
0,18 kg
0,1 kg
0,08 kg
0,21 kg

 

Warunki klimatyczne:

Zakres temperatur pracy -30°C ÷ +80°C
Wilgotność względna ≤ 98% w temp. +40°C

Warunki eksploatacji:
Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu w miejscu typowej radiofonicznej anteny samochodowej. Do instalacji anteny wymagany jest otwór w karoserii pojazdu o średnicy Φ 18,2 mm lub kwadratowy otwór 15x15mm (dla wyk.1) bądź otwór o średnicy Φ 19 mm (dla wyk. 2 ÷ 6). Przy instalacji należy szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między nakrętką mocującą podstawę anteny i karoserią pojazdu.

 

Wyk. 1 i 2
Wyk. 3
Wyk. 4
Wyk. 5
Wyk. 6